VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Stem­me­fø­rin­gen kan po­ten­ti­elt bru­ges til at af­slø­re au­tis­me, vi­ser et over­sigts­stu­die fra blandt an­det Aar­hus Uni­ver­si­tet. For­sker­ne un­der­stre­ger dog, at me­to­den sta­dig er på et me­get tid­ligt sta­die.

De 40.000 ton am­mo­ni­ak, som fug­le­ne om­kring Ark­tis ud­le­der hvert år, er med til at kø­le om­rå­det ned, forta­el­ler ca­na­di­ske for­ske­re. Det er dog langt­fra at op­ve­je den glo­ba­le op­varm­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.