Ener­gi­drik ud­lø­ste le­ver­be­ta­en­del­se

BT - - NYHEDER -

En 50-årig mands le­ver­be­ta­en­del­se gik i ud­brud og gav ham gulsot, ef­ter at han i tre uger hav­de druk­ket op til fem ener­gi­drik­ke om da­gen. Det forta­el­ler la­e­ger fra Uni­ver­si­ty of Fl­o­ri­da Col­le­ge of Me­di­ci­ne i et nyt stu­die. La­e­ger­ne me­ner, at det hø­je ind­hold af Vi­ta­min B3 i ener­gi­drik­ke­ne før­te til, at man­dens smit­som­me le­ver­be­ta­en­del­se gik i ud­brud. Smit­som le­ver­be­ta­en­del­se, el­ler he­pa­ti­tis C, er en in­fek­tions­syg­dom, der kan fø­re til en gul­farv­ning af hud og øj­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.