AE­g­te, fro­dig og bram­fri

BT - - NAVNE -

BLÅ BOG

Ul­la jes­sen var elev på Gladsaxe Te­a­ter.

De­bu­te­re­de i Rot­te­fa­el­de-revy­en i 1969.

På tv ken­des hun fra se­ri­er­ne ’En by i provin­sen’ og ’Taxa’, og hun har og­så med­vir­ket i ju­le­ka­len­de­ren ’Al­le­ti­ders jul’.

I dag un­der­vi­ser hun på Even­tyr­te­a­trets dra­ma­sko­le i Sø­borg, li­ge­som hun har in­stru­e­ret og skre­vet ma­nuskrip­ter til te­a­tret.

Ud­gav i 1990 en hyl­dest­bog til dron­ning Mar­gret­he ’Vo­res dron­ning’ med bil­le­der af An­ne-Li­se Schaum­burgLip­pe.

Mor til en vok­sen søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.