Få en for­tryl­len­de aften og uforg­lem­me­li­ge da­ge

BT - - TV -

Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på bts­hop.dk/2016 el­ler kon­takt Best Tra­vel på 70 20 98 99. Husk at op­ly­se ko­den BT Shop for ra­bat Pris pr. per­son i delt dob­beltva­e­rel­se. 6 da­ge. Afrej­se fra Kø­ben­havn d. 28 el­ler d. 29. de­cem­ber 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.