SANT

BT - - SØNDAG -

Fore­nin­gen for Aseksu­el­le i Dan­mark blev stif­tet 2. april 2016. Der er iføl­ge fore­nin­gen for­skel­li­ge aseksu­a­li­tet, for­mer for spa­en­den­de fra en li­ge­gyl­dig­hed to­tal over for em­net, til man kan op­le­ve at en form for seksu­el til­tra­ek­ning over for per­so­ner, hvis man har et sta­er­kt fø­lel­ses­ma­es­sigt bånd til dem. Det in­ter­na­tio­na­le net­va­erk for aseksu­el­le, AVEN, blev op­ret­tet i 2001 og har over 100.000 med­lem­mer ver­den over. Iføl­ge di­ver­se un­der­sø­gel­ser pro­cent er mel­lem 0,7 – 5 aseksu­el­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.