PULLED PORK MED VER­DENS BEDSTE COLESLAW SÅ­DAN GØR DU:

BT - - SØNDAG -

(4 pers.) Trin 1: Ma­ri­na­de Be­gynd med at blan­de al­le kryd­de­ri­er­ne. Bland her­ef­ter in­gre­di­en­ser­ne til din BBQ-sau­ce sam­men, og smag til med ae­ble­ci­de­red­di­ke, ta­ba­sco og kryd­deri­blan­din­gen, du la­ve­de før.

Gnid din nak­ke­filet godt med BBQsau­cen (gem no­get af den), mas­sér kø­det grun­digt og pak det stramt i mad­film. Lad BBQ-sau­cen og kø­det tra­ek­ke i kø­le­ska­bet, ger­ne to døgn, men som mini­mum til da­gen ef­ter. Trin 2: Coleslaw Snit hvid­kå­len fint og riv gu­le­rød­der­ne på den grove si­de af ri­ve­jer­net. Kom det i en stor skål og vend det med sen­nep, ed­di­ke, salt, hon­ning, spids­kom­men og pe­ber. Da­ek skå­len til og stil det på køl til da­gen ef­ter.

Rør mayo og cre­me frai­che sam­men, og smag til med suk­ker, ae­ble­ci­de­red­di­ke, salt og pe­ber. Dres­sin­gen skal ha­ve en god ba­lan­ce mel­lem det sø­de og syr­li­ge, den må dog ik­ke bli­ve for sød, da sy­ren skal gi­ve mod­spil til gri­sen. Dra­en den let­syl­te­de kål- og gu­lero­d­s­blan­ding og vend den i dres­sin­gen. Stil på køl, til I skal spi­se. Trin 3: Gry­de Be­gynd med at for­var­me din ovn til 130 gra­der. Brun så din nak­ke­filet grun­digt på al­le sider i en stø­be­jerns­gry­de på kom­fu­ret. Pas på den ik­ke bran­ker, da fa­ri­nen i kryd­deri­blan­din­gen ka­ra­mel­li­se­rer. Kom det fint­hak­ke­de løg og 2 fed pres­set hvid­løg i gry­den og brun det med i 2-3 mi­nut­ter. Hvis du øn­sker en me­re rø­get smag og ek­stra kraft i din sau­ce, kom­mer du nu 1/2 dl bour­bon i gry­den og la­der det sim­re et kort øje­blik, in­den du an­ta­en­der dam­pe­ne for at for­bra­en­de al­ko­ho­len og flam­be­re kø­det en smu­le.

Når al­ko­ho­len er bra­endt af, ta­ger du din gry­de af blus­set og smø­rer et tyndt lag BBQ-sau­ce over kø­det. Trin 4: Ovn Kom lå­get på gry­den og stil den i ov­nen i fem-seks ti­mer. Den stør­ste ud­for­dring ved pulled pork i ovn er, at det er sva­ert at op­nå den sam­me ba­lan­ce som ved grill, hvor kø­det er saf­tigt, men ik­ke smat­tet. Man op­når ta­et ved sam­me re­sul­tat ved at til­fø­je 1/2 dl BBQ-sau­ce hver an­den ti­me, lad det bru­ne i 15 min. uden låg og kom her­ef­ter lå­get på igen, indtil na­e­ste om­gang sau­ce til­sa­et­tes.

Kø­det er fa­er­digt, når det be­gyn­der at fal­de fra hin­an­den. Du kan dob­belt­tjek­ke med et ste­ge­ter­mome­ter. Kø­det skal ha­ve en ker­ne­tem­pe­ra­tur på 93 gra­der. Trin 5: An­ret Tag fa­det ud af ov­nen, fjern lå­get og lad det kø­le af et kvar­ters tid, in­den du tra­ek­ker det fra hin­an­den med to gaf­ler. Vend det truk­ne kød med sau­cen fra din ste­ge­gry­de og smag evt. til med en smu­le ek­stra kryd­deri­blan­ding, ae­ble­ci­de­red­di­ke og/el­ler BBQ-sau­ce. Ser­ver med coleslaw i et par hjem­mela­ve­de bur­ger­bol­ler el­ler spis det, som det er, med en god po­r­tion kar­tof­fel­mos og slaw til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.