MADSKOLE

BT - - SØNDAG -

La­es me­re om Pe­ter Ste­en på Gour­man­di­et .dk

Dan­sker­ne el­sker kød, men ved alt for lidt om det, me­ner Pe­ter Ste­en, hvis er­kla­e­re­de mis­sion som slag­ter er at la­e­re fra sig. Der­for dri­ver han bå­de sin kom­bi­ne­re­de slag­ter­bu­tik, ta­ke-away og bøfre­stau­rant Gour­man­di­et på Øster­bro i Kø­ben­havn og en kødsko­le la­en­ge­re ne­de ad ga­den på Ro­sen­va­en­gets Al­lé. Her kan al­le, der er in­ter­es­se­ret i at la­e­re me­re om kød, kom­me på kur­ser i kød og pøl­se­ma­ge­ri. Pe­ter Ste­en har vun­det Slag­ter­pri­sen to gan­ge – i 2006 og 2011 – som den ene­ste i Dan­mark. Op­tra­e­der på TV2, når der er kød på pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.