MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Mads Fuglede (født 1971) er cand.mag., ph.d.- stu­de­ren­de, for­fat­ter, fored­rags­hol­der og kom­men­ta­tor i ame­ri­kan­ske for­hold. Han er kan­di­dat i hi­sto­rie og fi­lo­so­fi fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og un­der­vi­ser i in­ter­na­tio­nal po­li­tik og USAs hi­sto­rie ved Grundtvigs Højsko­le. Un­der de ame­ri­kan­ske pra­esi­dentvalg­kam­pe si­den 2008 har han va­e­ret fast kom­men­ta­tor for TV 2 News. Des­u­den fol­ke­tings­kan­di­dat for Ven­stre i Gladsaxe­kred­sen i 2014. Har bla. skre­vet bo­gen ’USA den uni­ver­sel­le na­tion’ i 2008. Min­der om min far

1.

Et af de vig­tig­ste men­ne­sker i mit liv

2.

Jul i 35 gra­ders var­me

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.