Touré skød Ci­ty til tops

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­ver­pool snub­le­de Med sej­ren ha­le­de Man­che­ster Ci­ty ind på fø­rer­hol­det Li­ver­pool, der måt­te nø­jes med 0-0 ude mod Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og Sout­hamp­ton. Før pau­sen hav­de Sa­dio Ma­ne et par go­de mu­lig­he­der for at brin­ge Jür­gen Kl­op­ps Li­ver­pool-mand­skab i front. Ef­ter pau­sen bra­end­te Ro­ber­to Fir­mi­no fle­re store chan­cer.

Po­int­de­lin­gen be­ty­der, at Li­ver­pool li­ge nøj­ag­tigt hol­der fast i liga­ens før­ste­plads på en bed­re målsco­re end Man­che­ster Ci­ty. De to mand­ska­ber har 27 po­int ef­ter 12 spil­ler­un­der.

For før­ste gang i den­ne sa­e­son var Yaya Touré i går på ba­nen for Man­che­ster Ci­ty i Pre­mi­er Le­ague. Ef­ter en lang og sej magt­kamp med Ci­ty-ma­na­ger Jo­sep Gu­ar­di­o­la ind­t­og den 33-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler en ho­ved­rol­le med to mål mod Crystal Pa­la­ce, der på ude­ba­ne blev be­sej­ret med 2-1.

Med sej­ren ryk­ker Man­che­ster Ci­ty op på si­den af liga­ens top­hold fra Li­ver­pool, der spil­le­de uaf­gjort i Sout­hamp­ton.

I sin før­ste kamp for Ci­ty i fle­re må­ne­der slog Touré til fem mi­nut­ter før pau­sen, da han med hja­elp fra Du­ran No­li­to åb­ne­de va­er­ter­nes for­svar med en et-to-af­le­ve­ring. Ivo­ri­a­ne­ren fik bol­den re­tur fra No­li­to og gjor­de det til 1-0.

Ef­ter pau­sen fik va­er­ter­ne fra Crystal Pa­la­ce ud­lig­net til 1-1 ved Con­nor Wi­ck­ham, der lidt for nemt fik lov til at gli­de for­bi tre Ci­ty-for­sva­re­re, før han lag­de bol­den i mål.

Med syv mi­nut­ter til­ba­ge af op­gø­ret slog Yaya Touré til for an­den gang, da et hjør­ne­s­park fra Ke­vin De Bruy­ne end­te for fød­der­ne af ham. Ivo­ri­a­ne­ren sat­te in­der­si­den på bol­den og end­te som mat­chvin­der.

For ny­lig valg­te Ci­ty-ma­na­ger Gu­ar­di­o­la at ta­ge Yaya Touré til nå­de, ef­ter at spa­ni­e­ren i som­mer så bort fra midt­ba­ne­spil­le­ren til hol­dets Cham­pions Le­ague-trup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.