Brø­let No­ma skal la­ve bå­l­mad i Me­xi­co

BT - - NYHEDER -

Re­stau­rant No­ma åb­ne­de i 2003 på Chri­sti­ans­havn i Kø­ben­havn. I 2005 fik re­stau­ran­ten sin før­ste mi­chel­in­stjer­ne og har si­den få­et end­nu en. I 2010, 2011, 2012 og 2014 blev No­ma kå­ret som ver­dens bed­ste re­stau­rant af Re­stau­rant Ma­ga­zi­ne. Pri­sen for en me­nu lig­ger på 2.000 kro­ner. For 1.100 kro­ner føl­ger en vin­me­nu. René Redzepi er køk­ken­chef på No­ma, hvor han og­så er me­de­jer sam­men med bl.a. Claus Mey­er. Til april åb­ner No­ma en pop up-re­stau­rant i den me­xi­can­ske kyst­by Tulum. Me­nupris cir­ka 4.000 kro­ner. I ja­nu­ar i år åb­ne­de No­ma en pop up-re­stau­rant i den au­stral­ske stor­by Syd­ney.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.