Kon­ge af Skot­land – og pa­e­re­dansk

BT - - NYHEDER -

Den danske man­ge­mil­li­ar­da­er An­ders Holch Povls­en bli­ver kaldt ’Kon­gen af Skot­land’ af den bri­ti­ske avis Daily Mail.

Grun­den til den fi­ne ti­tel er, at den danske rig­mand gen­nem la­en­ge­re tid har op­købt jord­be­sid­del­ser i Skot­land i en så­dan grad, at han i dag er den stør­ste pri­va­te lan­de­jer i kla­ner­nes land. I sid­ste må­ned køb­te han en ejen­dom på 18.000 hektar i Sut­her­land, og iføl­ge Daily Mail ejer An­ders Holch nu 218,364 hektar skotsk jord og er der­med og­så den an­den­stør­ste jord­be­sid­der i he­le Stor­bri­tan­ni­en.

Iføl­ge Daily Mail har den na­turin­ter­es­se­re­de dan­sker pla­ner om at bru­ge over 800 mil­li­o­ner kro­ner på na­tur­genop­ret­ning, der skal brin­ge nog­le af de enor­me om­rå­der i det skot­ske højland til­ba­ge til de­res op­rin­de­li­ge vil­de til­stand.

Han har tid­li­ge­re købt jord i Ru­ma­e­ni­en, hvor han har op­ret­tet vidt­strak­te na­tur­re­ser­va­ter for bjør­ne, ul­ve og los.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.