Le­go-amok i Lon­don

BT - - NYHEDER -

Der var kamp om klod­ser­ne, da Le­go i tors­dags åb­ne­de ver­dens stør­ste Le­go-bu­tik. Mas­se­vis af le­ge­sy­ge brit­ter hav­de ta­get tu­ren til Lei­ce­ster Squa­re i Lon­don for at få fin­gre­ne i det danske le­ge­tøj og se den gi­gan­ti­ske bu­tik.

Ud­over at shop­pe kun­ne de frem­mød­te tra­e­de ind i en klas­sisk en­gelsk te­le­fon­boks og sa­et­te sig til ret­te mel­lem Sha­kespea­re og en gar­der i en tra­di­tio­nel en­gelsk me­tro­vogn – alt sam­men na­tur­lig­vis byg­get af le­goklod­ser og i stør­rel­sen én til en.

Den nye me­ga-bu­tik er den 12. Le­go-bu­tik i Eng­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.