Man­ge dra­eb­te i togu­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En togu­lyk­ke tid­ligt i går mor­ges i det nord­li­ge Indien ko­ste­de mindst 100 men­ne­sker li­vet.

Over 150 per­so­ner blev kva­e­stet og kørt på ho­spi­ta­let, op­ly­ser kil­der i det in­di­ske po­li­ti.

De dra­eb­te og til­ska­de­kom­ne be­fandt sig på et eks­pre­stog, der blev af­spo­ret na­er by­en Kan­pur i del­sta­ten Ut­tar Pra­desh.

Iføl­ge avi­sen The Ti­mes of In­dia var klok­ken tre om nat­ten lo­kal tid, da 14 tog­vog­ne af end­nu ukend­te år­sa­ger kør­te af spo­ret med de soven­de pas­sa­ge­rer om bord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.