Dron­ning vil in­vi­te­re Trump

BT - - NYHEDER -

Dron­ning Eliza­beth vil in­vi­te­re den kom­men­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Do­nald Trump på stats­be­søg i Stor­bri­tan­ni­en na­e­ste år.

The Sun­day Ti­mes, som i går brag­te op­lys­nin­gen, hen­vi­ser til in­for­ma­tio­ner fra to mi­ni­stre og en højt­stå­en­de em­beds­mand ta­et på Dow­ning Stre­et.

Kil­der­ne si­ger, at dis­kus­sio­ner om be­sø­get mel­lem Trumps stab og bri­ti­ske em­beds­ma­end vil bli­ve ind­ledt snart for at få fast­sat en da­to i ju­ni el­ler juli 2017.

Stor­bri­tan­ni­en la­eg­ger sa­er­lig stor va­egt på at få styr­ket lan­dets ’sa­er­li­ge for­hold’ til USA, mens bri­ter­ne er på vej til at for­la­de EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.