Sarkozy er­ken­der sit ne­der­lag

BT - - DEBAT -

Tid­li­ge­re pra­esi­dent Ni­co­las Sarkozy er­ken­der, at han ik­ke bli­ver Frank­rigs na­e­ste pra­esi­dent. Den er­ken­del­se kom­mer i kølvan­det på søn­da­gens re­sul­ta­ter af pri­ma­er­val­get hos Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti.

»Jeg øn­sker Fran­cois Fil­lon og Alain Jup­pé til­lyk­ke,« si­ger Sarkozy i en ta­le iføl­ge tv­ka­na­len Eu­ro­pe 1.

Med 2,6 mil­li­o­ner stem­mer talt op ved re­dak­tio­nens slut­ning står François Fil­lon til en over­be­vi­sen­de sejr. Fil­lon står til at få 43,7 pro­cent af stem­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.