En tri­umf af de helt sto­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Le­ne Køp­pen, Ti­ne Baun, Kir­sten Lar­sen,

Så­dan vur­de­rer land­stra­e­ner Ken­neth Jo­nas­sen Jan Ø. Jør­gen­sens sejr i et hi­sto­risk per­spek­tiv. Man skal ik­ke sam­men­lig­ne Jans sejr med Thomas Cup el­ler med OL for den sags skyld. Det er en in­di­vi­du­el tur­ne­ring, men når det så er sagt, hø­rer det med til de helt sto­re re­sul­ta­ter i en in­di­vi­du­el tur­ne­ring, her­i­blandt All Eng­land. China Open er en ka­em­pe tur­ne­ring i ver­dens sta­er­ke­ste bad­min­ton­na­tion. At ta­ge der­ud og vin­de i her­re­sing­le er i sig selv helt unikt. Den­ne gang er det lyk­ke­des Jan at sa­et­te fem kam­pe sam­men og bli­ve bed­re og bed­re og ram­me sit ab­so­lut­te top­ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.