’Det gav et kae

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

af grun­de­ne til, at jeg nu har vun­det fi­re tur­ne­rin­ger,« for­kla­rer Thor­b­jørn Ole­sen, der dre­vet af sin in­dre dren­ge­røv hav­de sva­ert ved at hol­de sig fra by­tu­re­ne i be­gyn­del­sen af sin kar­ri­e­re. Må­ske i jag­ten på det ki­ck, der si­den er ble­vet hans driv­kraft på gol­f­ba­nen. Thor­b­jørn Ole­sen er ik­ke man­den, der jag­ter top 10-pla­ce­rin­ger. Han går ben­hårdt ef­ter at vin­de, og så må det ko­ste nog­le røv­tu­re af og til.

»Det sjove­ste er at vin­de. Det er der, man får adre­na­li­nen og det ki­ck, der gi­ver en helt spe­ci­el fø­lel­se. Det er ba­re det fe­de­ste,« si­ger han, in­den han dog hur­tigt gri­ber fat i sin egen sa­et­ning.

»Men for at vin­de skal man og­så ha­ve no­get sta­bi­li­tet og va­e­re op­pe om­kring de før­en­de he­le ti­den.« Mas­ser af mo­ti­va­tion Kan Ole­sen hen­te fle­re tit­ler i 2017 og øge sta­bi­li­te­ten, er vej­en ba­net for del­ta­gel­se i den na­e­ste Ry­der Cup i 2018. Må­ske end­da un­der vin­ger­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.