Dol­bergs dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag fik jeg chan­cer­ne, og når man er an­gri­ber, skal man jo sco­re på si­ne chan­cer Kas­per Dol­berg KANONKONGE

»I dag fik jeg chan­cer­ne, og når man er an­gri­ber, skal man jo sco­re på si­ne chan­cer,« sag­de Kas­per Dol­berg ef­ter kam­pen til Ajax’ tv-ka­nal.

Han blev sam­ti­dig den fem­te dan­sker, der har sco­ret tre mål i én kamp for Ajax. Han ko­pi­e­re­de pra­e­sta­tio­ner fra Frank Ar­ne­sen, Mi­cha­el Laud­rup, Jes­per Grønkja­er og Las­se Schö­ne.

Søn­da­gens før­ste mål faldt ef­ter små 20 mi­nut­ters spil, hvor Kas­per Dol­berg ham­re­de bol­den op i net­ta­get ef­ter op­la­eg fra net­op Las­se Schö­ne, der hav­de løf­tet bol­den over to mod­stan­de­re.

»Det før­ste mål var mit bed­ste i dag. Jeg fik bol­den fra Las­se, tog den med, og så tryk­ke­de jeg af. Det var vir­ke­lig en skøn af­le­ve­ring fra Las­se,« sag­de Kas­per Dol­berg.

Fem mi­nut­ter ef­ter må­let til 1-0, blev det 2-0 ef­ter en kom­bi­na­tion mel­lem Hakim Ziy­ech og Davy Klaas­sen, som lag­de bol­den skråt bag­ud til en helt fri Kas­per Dol­berg, der score­de med et hårdt, fladt skud.

Syv mi­nut­ter før pau­sen score­de den tid­li­ge­re Sil­ke­borg-spil­ler så sit og Ajax’ tred­je mål, da han send­te bol­den for­bi NEC-må­l­mand, Jo­ris Del­le, med en af­slut­ning med bag­ho­ve­det.

»Det var en dej­lig dag. He­le hol­det spil­le­de godt, og mod­stan­der­ne hav­de fak­tisk ik­ke en ene­ste chan­ce,« sag­de Dol­berg ef­ter kam­pen.

I an­den halv­leg øge­de Ber­trand Tra­oré til 4-0, in­den Las­se Schö­ne luk­ke­de og sluk­ke­de til 5-0. Den­ne gang var Kas­per Dol­berg i op­la­eg­ge­rens rol­le.

Det be­ty­der, at Kas­per Dol­berg på hjem­me­ba­nen Am­ster­dam ArenA i al­le tur­ne­rin­ger sam­let set har va­e­ret in­vol­ve­ret i 12 mål. Han har selv sco­ret 10 og lagt op til to.

Det be­ty­der og­så, at Kas­per Dol­berg er delt top­sco­rer i AEres­di­vi­sio­nen med ot­te pletskud. Tyr­ke­ren Enes Ünal fra Twen­te samt danske Ni­co­lai Jør­gen­sen har og­så net­tet ot­te gan­ge hver.

Ni­co­lai Jør­gen­sen hav­de el­lers chan­cen for at gå ale­ne i spid­sen i den­ne kon­kur­ren­ce, da Fey­eno­ord ef­ter Ajax-kam­pen hjem­me mød­te PEC Zwol­le, men han kom ik­ke på scor­ings­li­sten.

Den tid­li­ge­re FCK-spil­ler må nø­jes med at gla­e­de sig over sej­ren på 3-0, som be­ty­der, at Fey­eno­ord sta­dig fø­rer ra­ek­ken med et for­spring på to po­int til Ajax og Kas­per Dol­berg.

AERES­DI­VI­SIO­NEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.