SEJRSBRØL

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIL TOPS An­dy Mur­ray slut­ter 2016-sa­e­so­nen med stor suc­ces. Det stod klart i af­tes, da bri­ten vandt ATP Wor­ld Tour Fi­nals for før­ste gang i kar­ri­e­ren og og­så sik­re­de, at han slut­ter året som et­ter på ver­dens­rang­li­sten.

Det ske­te ved at be­sej­re Novak Djoko­vic i fi­na­len i O2 Arena i Lon­don i et di­rek­te op­gør om, hvem der skul­le slut­te året som ver­den­set­ter.

An­dy Mur­ray sej­re­de i to sa­et med 6-3, 6-4, og han hen­te­de der­med sin 11. sejr over Djoko­vic i kar­ri­e­ren.

Ef­ter 122 uger som num­mer ét blev Djoko­vic for ny­lig vip­pet af pin­den af Mur­ray, som har slidt og sla­ebt sig igen­nem sa­e­so­n­af­slut­nin­gen i Lon­don med to ma­ra­ton­dy­ster.

Det var før­ste gang si­den 2000, at fi­na­len i tur­ne­rin­gen vil­le af­gø­re, hvem der slut­te­de som et­ter på ver­dens­rang­li­sten. Den­gang ske­te det for Gu­sta­vo Ku­er­ten, som be­sej­re­de An­dré Agas­si.

Novak Djoko­vic kun­ne ha­ve vun­det sa­e­son­fi­na­len for fem­te gang, men må nø­jes med at over­vin­tre som ver­dens num­mer to og med en sta­ti­stik, der si­ger 24 sej­re og 11 ne­der­lag i de ind­byr­des op­gør mod An­dy Mur­ray.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.