Fem år i fa­engsel for vold i Fi­eld’s

BT - - NYHEDER -

En ung mand blev i går idømt fa­engsel i fem år, for­di han delt­og i et hef­tigt op­gør i ind­købs­cen­tret Fi­eld’s i Kø­ben­havn.

Østre Lands­ret ned­sat­te straf­fen en smu­le i for­hold til by­ret­tens dom. Den lød på fa­engsel i fem år og seks må­ne­der.

Den 21-åri­ge Ab­di Aziz Sa­ma­leh hav­de an­ket af­gø­rel­sen fra Kø­ben­havns By­ret for at bli­ve fri­fun­det for an­kla­gen om for­søg på mand­drab.

To ma­end blev sår­et af skud, da to ri­va­li­se­ren­de grup­per 18. marts sid­ste år tør­ne­de sam­men i ind­købs­cen­tret.

Uden at ta­ge hen­syn til de al­min­de­li­ge ga­e­ster i Fi­eld’s blev der brugt kni­ve og sky­de­vå­ben un­der den hid­si­ge jagt.

»Ja­men, så skyd ham,« blev der for ek­sem­pel råbt.

I ka­el­de­ren kul­mi­ne­re­de det, da der blev af­fy­ret skud med en re­vol­ver og et an­det vå­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.