’’ ’’ ’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

An­ders Samu­el­sen

De Kon­ser­va­ti­ve og SF har hver på de­res må­de be­vist, at man kan vin­de mi­ni­ster­bi­ler og ta­be sin sja­el

An­ders Samu­el­sen

Du kan jo se mig i øj­ne­ne og se, hvor stål­sat jeg er

An­ders Samu­el­sen

Der kom­mer ik­ke et valg. Der kom­mer en let­tel­se i top­skat­ten

An­ders Samu­el­sen

Nu har vi en ny si­tu­a­tion. Det er en si­tu­a­tion, som Li­be­ral Al­li­an­ce har stra­ebt ef­ter li­ge si­den fol­ke­tings­val­get – nem­lig mu­lig­he­den for en bre­de­re bor­ger­lig­li­be­ral re­ge­ring

An­ders Samu­el­sen

Politik er li­ge­som pøl­se­pro­duk­tion. Det er ik­ke sa­er­ligt pa­ent at se på, men det er det fa­er­di­ge re­sul­tat, der ta­el­ler. Og så­dan vil vi ha­ve det i det­te ef­ter­år

An­ders Samu­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.