Ele­ver be­ret­ter om over­greb

BT - - NYHEDER -

Si­den Ods­her­reds Ef­ter­sko­le i sid­ste uge in­for­me­re­de om et mu­ligt over­greb mod en elev, har fle­re ele­ver hen­vendt sig til sko­lens le­del­se og for­talt, at de og­så me­ner, at den på­ga­el­den­de la­e­rer har over­t­rå­dt de­res gra­en­ser. Sko­len har få­et hen­ven­del­ser fra i alt seks pi­ger, forta­el­ler for­stan­der Tom Ha­gedorn til TV ØST. I we­e­ken­den kom det frem, at ef­ter­sko­len har bort­vist en la­e­rer, for­di han an­gi­ve­ligt har be­fam­let en 16-årig elev.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.