Pi­lo­ter vars­ler strej­ke i lang­va­rig løn­strid

BT - - NYHEDER -

Pi­lo­ter i det ty­ske fly­sel­skab Luft­hansa er util­fred­se med løn­nen, og så­dan har det va­e­ret i åre­vis.

Nu vars­ler pi­lot­for­e­nin­gen end­nu en strej­ke. Det bli­ver num­mer 14 si­den april 2014. Fore­nin­gen Co­ck­pit vars­le­de i går en strej­ke ga­el­den­de i 24 ti­mer i mor­gen.

Strej­ken kom­mer ef­ter et nyt sam­men­brud i for­hand­lin­ger­ne om løn­nen til Luft­hansas 5.400 pi­lo­ter og an­den­pi­lo­ter. Luft­hansa ka­em­per som fle­re an­dre med at over­le­ve kon­kur­ren­cen fra lav­pris­sel­ska­ber og de sto­re fly­sel­ska­ber fra Mel­le­mø­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.