Ca­na­da drop­per kul­kraft se­ne­st i 2030

BT - - NYHEDER -

Ca­na­da vil luk­ke lan­dets kul­kraftva­er­ker se­ne­st i 2030 som led i en stør­re plan om at be­gra­en­se ud­s­lip­pet af driv­hus­gas­ser.

Va­er­ker­ne står for 10 pct. af Ca­na­das sam­le­de CO2-ud­led­ning, op­ly­ser mil­jø­mi­ni­ster Cat­he­ri­ne McKen­na.

Re­duk­tio­nen af CO2-ud­led­nin­gen vil iføl­ge McKen­na sva­re til, at man fjer­ne­de 1,3 mil­li­o­ner bi­ler fra ve­je­ne. Ca­na­da har bå­de vand­kraft og atom-, sol- og vin­de­ner­gi, så lan­det har i for­vej­en en lav CO2-ud­led­ning fra pro­duk­tio­nen af ener­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.