Prin­ce-al­bum er bed­ste so­und­tra­ck

BT - - TV / RADIO -

Fans ver­den over var i chok, da det blev meldt ud, at den af­dø­de mu­si­ker Prin­ce var no­mi­ne­ret til at mod­ta­ge en pris til ’Ame­ri­can Mu­sic Awards 2016’.

Da pris­ud­de­lin­gen løb af stab­len søn­dag, fort­sat­te over­ra­skel­ser­ne. Prin­ces al­bum ’Purp­le Rain’ fra 1984 vandt nem­lig pri­sen for bed­ste so­und­tra­ck.

Prin­ces sø­ster Tyka Nel­son modt­og pri­sen på mu­si­ke­rens veg­ne, og hun var ty­de­ligt be­rørt af si­tu­a­tio­nen. Det skri­ver det ame­ri­kan­ske me­die E! News.

»Han (Prin­ce red.) er sta­dig en af ver­dens mest respek­te­re­de og el­ske­de ar­ti­ster,« sag­de Tyka Nel­son iføl­ge E! News og fort­sat­te:

»På veg­ne af Prin­ce, vo­res vi­dun­der­li­ge ven, la­e­rer og bror, vil jeg yd­mygt ac­cep­te­re den­ne pris.«

Da ’Purp­le Rain’ vandt pri­sen, slog det 32 år gam­le al­bum blandt an­det det so­und­tra­ck, der hø­rer til den se­ne­ste film i Star Wars-se­ri­en, ’Star Wars: The For­ce Awa­kens’, der li­ge­le­des var no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en.

Det er dog ik­ke før­ste gang, at ’Purp­le Rain’ vin­der en pris til ’Ame­ri­can Mu­sic Awards’. I 1985 vandt al­bum­met pri­sen som årets bed­ste ro­ck-/po­pal­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.