Far­vel og tak fra ry­stet Kuhn

BT - - SPORTEN -

EN BITTER PIL­LE Den dan­ske fod­bold­tra­e­ner Al­lan Kuhn har for­holdt sig tavs i da­ge­ne ef­ter fy­rin­gen i den sven­ske klub Malmö FF, men nu gi­ver han lyd fra sig på Twit­ter. »Ef­ter en hård we­e­kend var­mer je­res hils­ner utro­ligt me­get. Tak for al støt­ten,« skri­ver han kort­fat­tet.

Kuhn gjor­de Skå­ne-klub­ben til svensk me­ster i sin før­ste sa­e­son som tra­e­ner, men det var ik­ke nok til at be­hol­de job­bet. Lør­dag blev han fy­ret.

»Ef­ter vo­res år­li­ge eva­lu­e­ring er le­del­sen kom­met frem til, at an­dre ty­per af le­de­r­e­gen­ska­ber er vig­ti­ge for at le­de Malmö FF gen­nem 2017-sa­e­so­nen,« med­del­te klub­ben.

Kuhn har i fle­re om­gan­ge va­e­ret as­si­stent­tra­e­ner i AaB, se­ne­st fra 2011 til be­gyn­del­sen af 2016, da han til­t­rå­d­te i Malmö FF.

Fra 2009 til 2011 stod han des­u­den i spid­sen for FC Midtjyl­land som ch­eftra­e­ner.

Kuhn var no­mi­ne­ret i ka­te­go­ri­en årets tra­e­ner i Sve­ri­ge, men vandt dog ik­ke ha­e­de­ren.

Han skul­le i af­tes ha­ve del­ta­get i Sve­ri­ges år­li­ge fod­bold­gal­la, men det blev ik­ke til no­get. Han blev hjem­me som føl­ge af fy­rin­gen, forta­el­ler Malmö FF’s as­si­stent­tra­e­ner, Olof Per­s­son.

»Han har det dår­ligt, og det må man respek­te­re,« si­ger Per­s­son til 24Malmö.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.