Ju­ven­tus har sto­re an­grebs­pro­ble­mer

BT - - SPORTEN -

MANDSKABSMANGEL Ju­ven­tus kom­mer til at stil­le op i en sa­er­de­les sva­ek­ket ud­ga­ve i an­gre­bet, når fod­bold­klub­ben i af­ten spil­ler på ude­ba­ne mod span­ske Se­vil­la i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let. De ita­li­en­ske me­stre må und­va­e­re ar­gen­ti­ne­ren Gon­za­lo Hi­gu­ain, der blev ska­det i Ju­ven­tus’ 3-0-sejr over Pesca­ra i Se­rie A i den for­gang­ne we­e­kend.

Ju­ven­tus med­del­er på sin hjem­mesi­de, at den ar­gen­tin­ske stjer­ne­an­gri­ber blev ska­det i lå­ret og der­for ik­ke rej­ser med til Spa­ni­en.

Gon­za­lo Hi­gu­ain blev hen­tet i Na­po­li før den­ne sa­e­son, og han har fo­re­lø­big sco­ret ni mål i 15 kam­pe for Ju­ven­tus.

Ita­li­e­ner­ne må i for­vej­en und­va­e­re klub­bens an­den ar­gen­tin­ske an­gri­ber, Paulo Dy­ba­la, der li­ge­le­des er ska­det. Det ef­ter­la­der Ju­ven­tus-tra­e­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri med kro­a­ten Ma­rio Mandzukic som det ene­ste op­lag­te valg i an­gre­bet. Med i trup­pen er og­så den 16-åri­ge an­gri­ber Moise Ke­an, som fik sin de­but for Ju­ven­tus i kam­pen mod Pesca­ra. Ju­ven­tus har ot­te po­int ef­ter fi­re kam­pe og lig­ger på an­den­plad­sen i grup­pe H. Se­vil­la top­per grup­pen med 10 po­int og sik­rer grup­pe­sej­ren med en sejr over ita­li­e­ner­ne. I den an­den kamp i grup­pen ta­ger po­int­lø­se Di­na­mo Za­greb fra Kro­a­tien imod fran­ske Ly­on, der er num­mer tre i grup­pen med fi­re po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.