Do­ping­brø­ler

BT - - SPORTEN -

»Sid­ste år la­ve­de Pa­tri­ck Ni­el­sen to el­ler tre test uden for kon­kur­ren­ce, plus at han er ble­vet te­stet, hver gang han har bok­set kamp. Han tra­e­ner i Fit­ness.dk, hvor An­tido­ping Dan­mark kan kom­me, hvor­når det skal va­e­re. Og de er al­tid vel­kom­ne,« forta­el­ler Si­mon Lundt.

Pa­tri­ck Ni­el­sens pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, fast­slår og­så, at den mang­len­de whe­ra­bout-in­drap­por­te­ring var det før­ste er han slet ik­ke ble­vet kon­tak­tet af WBC, og for det an­det har DPBF la­vet en af­ta­le med An­tido­ping Dan­mark om, at det er dem, der fo­re­ta­ger al­le test – bå­de i og uden for kon­kur­ren­ce.

»Jeg har snak­ket med An­tido­ping Dan­mark, som forta­el­ler, at det ik­ke er dem, der har for­søgt at få fat i Pa­tri­ck Ni­el­sen. Så vi aner sim­pelt­hen ik­ke, hvem der har va­e­ret der. Det er ik­ke en und­skyld­ning for Pa­tri­ck, men det nyt­ter sim­pelt­hen ik­ke no­get, at vi har al­le mu­li­ge for­skel­li­ge men­ne­sker ren­den­de for at la­ve test. Det går ik­ke,« ly­der det fra Jes­per D. Jen­sen.

Sid­ste år blev Pa­tri­ck Ni­el­sens lil­le­bror, Ke­vin Re­in­hard Ni­el­sen, idømt ka­ran­ta­e­ne ef­ter at ha­ve ind­le­ve­ret en po­si­tiv do­ping­prø­ve un­der de sja­el­land­ske mester­ska­ber.

PA­TRI­CK NI­EL­SEN NAVN: Pa­tri­ck Re­in­hard Ni­el­sen FØDT: 23. marts 1991 (25 år) i Al­bert­slund VAEGTKLASSE: Su­per­mel­lemva­egt PROFESSIONEL KAR­RI­E­RE: 29 kam­pe – 28 sej­re (14 på kno­ck­out) – 1 ne­der­lag SE­NE­STE KAMP: Sej­ren over Ru­dy Mar­kus­sen i Brønd­by 13. de­cem­ber 2015 PLA­CE­RING PÅ WBC’s RANGLISTE: 10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.