Es­b­jerg­stjer­ne bob­ler

BT - - SPORTEN -

VIG­TIG SEJR Hol­land­ske Esta­va­na Pol­man er li­ge­som de dan­ske pi­ger fra FC Midtjyl­land ta­get til lands­holds­pau­se med rank ryg. Frem mod EM-slut­run­den i Sve­ri­ge i de­cem­ber kan hun nu tra­e­ne med det hol­land­ske lands­hold med en tro på, at hun kan va­e­re med på det hø­je­ste ni­veau i Eu­ro­pa. »Det er dej­ligt at ta­ge af sted til Hol­land nu med selv­til­lid. Og det bli­ver dej­ligt at kun­ne kom­me til­ba­ge til klub­ben igen ef­ter EM og sta­dig spil­le i Cham­pions Le­ague,« si­ger Esta­va­na Pol­man til BT, mens hun ven­ter på sit fly i luft­hav­nen.

Team Es­b­jerg trak et af de la­eng­ste strå i en pul­je, der i for­hold til FC Midtjyl­lands pul­je var til den let­te si­de, da de vandt en stor­sejr over sven­ske IK Säve­hof.

»Det var en vig­tig kamp for os. Vi ba­re vin­de, og vi kun­ne ma­er­ke pres­set. Vi er nu i ho­ved­spil­let, og det er en stor drøm, der går i op­fyl­del­se for hol­det og for mig selv,« si­ger Esta­va­na Pol­man. Mø­der FC Midtjyl­land Esta­va­na Pol­man ser de fi­re po­int fra de før­ste to kam­pe som den helt sto­re år­sag til, at hol­det nu er gå­et vi­de­re til ho­ved­spil­let.

»Vi hav­de tre kam­pe, der ik­ke var sa­er­lig go­de, og vi tog nog­le dum­me be­slut­nin­ger. Vi vil­le ger­ne ha­ve haft fle­re end to po­int med til ho­ved­spil­let, men det bli­ver fedt at mø­de de sto­re hold. For­skel­len på os og dem er, at vi vil vin­de, mens de ba­re skal vin­de,« si­ger hun.

Team Es­b­jerg kan se frem til to kam­pe mod FC Midtjyl­land i ho­ved­spil­let i Cham­pions Le­ague, hvor de og­så skal mø­de un­gar­ske Györ og ru­ma­en­ske CSM Bucu­re­sti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.