2 ,00

BT - - SPORTEN -

Det kun­ne godt lig­ne en for­sig­tig start på det­te op­gør. FC Kø­ben­havn skal gå ef­ter at vin­de kam­pen, hvis de vil vi­de­re i grup­pen, men mod­sat skal de og­så bru­ge et en­kelt po­int for at va­e­re helt sik­ker på Eu­ro­pa Le­ague, så først hvis Lei­ce­ster kom­mer for­an, kan man for al­vor gi­ve slip li­ge­som det selv­føl­ge­lig og­så er et pro­blem of­fen­sivt, at hver­ken Fe­de­ri­co San­tan­der og An­dreas Cor­ne­li­us er med. FC Por­to le­ver al­de­les fint med uaf­gjort, da man så er me­get ta­et på en plads i na­e­ste run­de, hvor­for de na­ep­pe hel­ler kom­mer fly­ven­de. Spil pau­se-kryd­set.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.