1 , 6 8

BT - - SPORTEN -

Det kø­rer slet ik­ke for Lei­ce­ster for ti­den, og da man stort set er vi­de­re i Cham­pions Le­ague, kun­ne man godt fo­re­stil­le sig, at fo­kus nu pri­ma­ert lig­ger på Pre­mi­er Le­ague. Club Brug­ge var elen­di­ge i de to før­ste kam­pe, men vi­ste klar frem­gang i de to kam­pe mod FC Por­to, og der­for er det sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de her. De kan sta­dig nå Eu­ro­pa Le­ague med en sejr, hvor­for de bør ha­ve fuld mo­ti­va­tion på kam­pen, og imod Lei­ce­ster ta­ler det og­så, at Kas­per Sch­mei­chel fort­sat er ude med en ska­de. Spil Brug­ge til mak­si­malt at ta­be med ét mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.