2,23

BT - - SPORTEN -

Pol­ske Le­gia har vist klar frem­gang, si­den man fy­re­de Bes­nik Ha­si og lod Ja­cek Magi­e­ra over­ta­ge tøj­ler­ne. De se­ne­ste fi­re kam­pe i liga­en er vun­det, og oveni kom­mer så det me­get over­ra­sken­de uaf­gjor­te re­sul­tat mod Re­al Madrid. Dort­mund spil­le­de i lør­dags en hård kamp mod Bay­ern Mün­chen og spil­ler lør­dag en sva­er ude­kamp i Frank­furt, hvor­for det ik­ke vil over­ra­ske, hvis man va­el­ger at la­de et par pro­fi­ler star­te ude her, da det er helt li­ge­gyl­digt, hvor stort Dort­mund vin­der kam­pen i for­hold til grup­pe­sej­ren. Flot va­er­di på Le­gia Warszawa.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.