SER DU GRAVID UD?

BT - - NYHEDER -

Bli­ver din ma­ve af og til så op­pu­stet, at du går rundt og lig­ner en gravid uden at va­e­re det? Så til­hø­rer du en grup­pe af kvin­der, der ken­der til pro­ble­met med ud­spilet ma­ve og dår­lig fedt­for­dø­jel­se.

Ma­co­form in­de­hol­der bl.a. ar­tiskok, der sti­mu­le­rer fedt­for­dø­jel­sen og af­hja­el­per for­dø­jel­ses­be­sva­er, mur­ren i ma­ven og op­pu­stet­hed. Pro­duk­tet har en bred virk­ning og kan der­for bru­ges mod man­ge ty­per af pro­ble­mer med ma­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.