FÅ STYR PÅ MA­VEN, MAND!

BT - - NYHEDER -

Har du af og til fø­lel­sen af, at tar­me­ne ik­ke så­dan rig­tig bli­ver tømt?

Når tar­men ik­ke bli­ver helt tømt, kom­mer af­fø­rin­gen til at ga­e­re i tar­men. Og det kan gi­ve føl­ge­virk­nin­ger som util­pas­hed og ud­mat­tel­se.

Ar­tiskok frem­mer ma­vens pro­duk­tion af gal­de, så du op­når en god for­dø­jel­se af fedt­stof­fer­ne, mens ma­el­kebøt­te bi­dra­ger til en sund ma­ve i ba­lan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.