IN­GEN NA­E­STEN UNDSKYL DNINGER

FC Kø­ben­havn mø­der et bed­re hold, der har vun­det Cham­pions Le­ague og kø­ber spil­le­re til 150 mio. kr., men er det und­skyld­ning nok for ik­ke at slå Por­to?

BT - - SPORTEN - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen | mi­cd@sporten.dk

In­gen und­skyld­nin­ger. Så­dan ly­der FC Kø­ben­havns kampag­ne for at fyl­de Par­ken op til den vig­ti­ge Cham­pions Le­ague-kamp mod Por­to i af­ten. Hver­ken ’det er for dyrt’, ’jeg skal pas­se børn’ el­ler ’jeg kan ik­ke få fri’ er en god nok und­skyld­ning for ik­ke at ta­ge ind og se FC Kø­ben­havn ta­ge et skridt ta­et­te­re på el­ler helt va­ek fra Cham­pions Le­ague-ot­ten­de­dels­fi­na­len, ly­der de­vi­sen fra klub­ben.

Så hvad så med FCK-spil­ler­ne selv? Fin­des der no­gen und­skyld­ning for ik­ke at slå Por­to og spil­le sig mod kno­ck­out-kam­pe­ne i Cham­pions Le­ague for an­den gang i klub­bens hi­sto­rie? BT har fun­det på de seks mest op­lag­te und­skyld­nin­ger og te­stet dem på for­svars­styr­mand Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen og midt­ba­ne­ma­ski­nen Wil­li­am Kvist.

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen (i mid­ten) og Wil­li­am Kvist (ind­sat fo­to) har na­e­sten in­gen go­de und­skyld­nin­ger for, at FC Kø­ben­havn IK­KE kan vin­de i af­ten, når det dan­ske mester­hold i Te­lia Par­ken mø­der FC Por­to kl. 20.45 i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.