Und­skyld­ning 1: Ja­men, FC Por­to kø­ber jo spil­le­re for 75-150 mio. kr!

BT - - SPORTEN -

»Det er ik­ke en und­skyld­ning. Det er en kon­sta­te­ring. Og det er ba­re det ni­veau, vi spil­ler på. Vi har va­e­ret så go­de at kom­me i Cham­pions Le­ague, så det er in­gen und­skyld­ning. Men det kan va­e­re en for­kla­ring på, hvor­for de la­ver et par tun­nel­ler på mig,« si­ger Wil­li­am Kvist. »Det er kun en und­skyld­ning, der ga­el­der i Su­per­liga­en, når an­dre folk skal si­ge, hvor­for vi vin­der. Den ga­el­der ik­ke for os, for vi ved godt, hvor­dan fod­bold fun­ge­rer. Fod­bold hand­ler i høj grad om pen­ge, men det hand­ler og­så om så man­ge an­dre ting. Det har vi selv ma­er­ket,« si­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.