Und­skyld­ning 2: Ja­men, bå­de Cor­ne­li­us og San­tan­der er jo ska­det!

BT - - SPORTEN -

»Det vil gø­re en for­skel, og det vil aen­dre kam­pen. Det aen­drer sig fra det, vi ken­der, og som har fun­ge­ret rig­tigt godt, til no­get nu, som vi ik­ke helt ken­der til. Folk skal spil­le po­si­tio­ner, som ik­ke nød­ven­dig­vis er de­res fa­vo­rit­po­si­tio­ner, og som de ik­ke har spil­let så man­ge kam­pe på. Så ja, det er den stør­ste und­skyld­ning til li­ge pra­e­cis den her kamp,« si­ger Kvist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.