Und­skyld­ning 4: Ja­men, ham der An­dré Silva er jo her­re-god!

BT - - SPORTEN -

»Nej. Han er dyg­tig, og det kan og­så sag­tens va­e­re, at det er ham, der af­gør det. Men han er ik­ke no­gen ver­dens­stjer­ne. Det var ik­ke sva­ert, og det var hel­ler ik­ke let at spil­le mod ham i den før­ste kamp. Jeg slap godt fra det i den kamp, men han er en dyg­tig an­gri­ber og en spil­ler, som man nok kom­mer til at se en hel del til i frem­ti­den,« si­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.