Und­skyld­ning 3: Ja­men, FC Por­to har jo vun­det Cham­pions Le­ague!

BT - - SPORTEN -

»Nej, det er la­en­ge si­den. Det er på in­gen må­de det sam­me Por­to-hold. Det er ik­ke et Por­to-hold, der er så me­get bed­re end et FC Kø­ben­havn-hold. Men det er et Por­to­hold, der er bed­re. Og det skal vi og­så va­e­re be­vid­ste om. Men der er sket stør­re ting, end at vi kun­ne slå Por­to,« si­ger Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.