EL­LER ROCKSTJERNE

BT - - NYHEDER -

Hvad er det egent­lig for et men­ne­ske, der bor in­de bag det kom­pro­mis­lø­se pan­ser, der går un­der nav­net In­ger Støj­berg? Hvad dri­ver den 43-åri­ge kvin­de, som uge efter uge med op­rejst pan­de ka­ster sig frå­den­de ud i of­te ha­de­ful­de slags­mål. Om mus­li­mer og gra­en­se­kon­trol. Om be­slag­la­eg­gel­ser og flygt­nin­ge­tel­te.

Det er spørgs­mål som dem, de to jour­na­li­ster og for­fat­te­re An­dreas Kar­ker og Mar­tin Hjort i de­res nye bog ’In­ger - Der hvor hun kom­mer fra’ har be­stra­ebt sig på at fin­de sva­ret på.

Den 43-åri­ge in­te­gra­tions­mi­ni­ster er nem­lig iføl­ge BTs An­dreas Kar­ker ti­dens mest in­ter­es­san­te po­li­ti­ker. Den, der for al­vor de­ler van­de­ne.

»Hun min­der om en ny Pia Kja­ers­gaard,« si­ger han.

»Rig­tig man­ge un­drer sig over, hvor­dan hun er ble­vet, som hun er. Hvor­dan hun er gå­et fra at va­e­re den stil­le pi­ge i klas­sen til i nog­le de­le af lan­det at bli­ve kaldt en ’støj­sen­der’ og i an­dre en ’rockstjerne’.

Hen­des kar­ri­e­re lig­ner ik­ke no­gen an­dres. Hun er gå­et sin helt egen vej,« si­ger An­dreas Kar­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.