Fra gas til guf

BT - - NYHEDER -

Man­dag åb­ne­de et an­la­eg i Ka­lund­borg, der i in­du­stri­el ska­la kan pro­du­ce­re pro­te­in fra me­tan­gas – gø­re gas til dy­remad. Bag an­la­eg­get står det lil­le sel­skab Uni­bio.Pro­te­i­net kan bru­ges til er­stat­te f.eks. pro­te­in fra fisk, der i stor stil bli­ver brugt til at la­ve dy­re­fo­der ver­den over. Det er en me­re mil­jø­ven­lig og sta­bil må­de at la­ve pro­te­in til dy­re­fo­der på end at fan­ge fisk og knu­se dem til fi­ske­mel el­ler dyr­ke af­grø­der som so­ja.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.