Fa­er­re hug, sprøjt og pi­sto­ler

BT - - NYHEDER -

Langt fa­er­re bor­ge­re end tid­li­ge­re bli­ver ud­sat for dpe­ber­spray i mø­det med po­li­ti­et.

Sid­ste år blev spray­en brugt 398 gan­ge. Det er en hal­ve­ring i for­hold til 2014. Og ser man på de fo­re­gå­en­de år, bli­ver ten­den­sen endnu me­re mar­kant. Her var der år­ligt me­re end 1.000 ind­be­ret­nin­ger. Det vi­ser en sta­ti­stik fra Rigs­po­li­ti­et om brug af magt­mid­ler.

I det he­le ta­get bru­ger or­dens­mag­ten min­dre magt. Bru­gen af stav og pi­stol blev i 2015 na­e­sten hal­ve­ret i for­hold til 2014. Deri­mod er an­tal­let af bid fra po­li­ti­hunde no­gen­lun­de ua­en­dret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.