’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

FOL­KE­TINGS­VALG?

Hvem vandt da­gens fol­ke­tings­valg?

Lars Tri­er Mo­gen­sen

Nu har jeg godt nok me­get an­det at ta­en­ke på, men den valg­kamp er gå­et hen over ho­ve­d­et på mig

Hen­rik Qvortrup

Ja, jeg fik ik­ke ha­engt så me­get som en ene­ste valg­pla­kat op...

Astrid Krag

’Der har re­elt va­e­ret fol­ke­tings­valg’, si­ger Samu­el­sen. I gi­vet fald er han den ene­ste, der har stemt!

Poul Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.