Våg­ne dom­me­re fri­fin­der vold­ta­egtsankla­get far

BT - - NYHEDER -

En vold­ta­egts­sag, der måt­te gå om på grund af en soven­de doms­mand, fik i går en ny af­gø­rel­se. Den til­tal­te blev tid­li­ge­re idømt fem års fa­engsel, men lands­ret­ten fri­kend­te man­den for vold­ta­egt af sin ae­ld­ste dat­ter, mens han sta­dig får 10 må­ne­ders fa­engsel for vold mod to børn.

I novem­ber sid­ste år stad­fa­e­ste­de lands­ret­ten el­lers en dom fra by­ret­ten. Her blev han idømt fem års fa­engsel for vold­ta­egt og vold. Men bå­de man­dens for­sva­rer og an­kla­ge­myn­dig­he­den an­mo­de­de Hø­jeste­ret om at sen­de sa­gen re­tur til lands­ret­ten, da en doms­mand til­sy­ne­la­den­de hav­de so­vet un­der en vig­tig del af be­vis­fø­rel­sen.

Der­for be­slut­te­de Hø­jeste­ret at op­ha­e­ve lands­rets­dom­men, så sa­gen skul­le be­hand­les af lands­ret­ten en gang til.

Hø­jeste­ret lag­de va­egt på, at sa­gens par­ter var eni­ge om, at det i fle­re til­fa­el­de frem­stod, som om doms­man­den var fal­det i søvn, mens der i ret­ten blev af­spil­let vi­deo­af­hø­rin­ger af of­re­ne.

Den fri­kend­te far har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let i 28 må­ne­der og bli­ver nu løsladt.

Fa­ren har un­der sa­gen na­eg­tet sig skyl­dig i vold­ta­egt, men er­kendt vol­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.