Kul­tur Sød mu­sik mel­lem dan­ske­ren og ver­dens­stjer­nen

BT - - KULTUR -

Mi­ke An­der­sen Navn: Mik­kel Dyb­dal An­der­sen Født: 25. fe­bru­ar 1977, Rø­de­kro, Dan­mark Pri­vat: Gift i seks år, en søn på 11 år Job: San­ger, gu­i­ta­rist, kom­po­nist Gen­nem­brud: 2002 Sa­m­ar­bejds­part­ne­re: Al­bum: Pri­ser:

Joss Sto­ne Syv Seks Da­nish Mu­sic Award­pri­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.