Smi­der tø­jet for dy­re­ne

BT - - KULTUR -

NØGEN FOR DY­RE­NE at bli­ve ve­ge­ta­rer og op­for­dret til ik­ke at kø­be pels fra dyr.

Ali­cia Sil­ver­sto­ne slog igen­nem i midt-90er­ne med sin rol­le i den ro­man­ti­ske ko­me­di­e­film ’Clu­e­less’, hvor hun spil­le­de den ri­ge og vel­me­nen­de, men nai­ve te­e­na­ger Cher. Hun vandt ad­skil­li­ge pri­ser for sit ar­bej­de og lan­de­de si­den­hen rol­len som Bat­girl i fil­men ’Bat­man & Ro­bin’ fra 1997. Trods et utal af rol­ler i sto­re og små film og se­ri­er for­svandt Sil­ver­sto­ne ud af Hol­lywood-ram­pe­ly­set. Med si­ne då­dyrøj­ne, sit pragt­ful­de ska­e­ve smil og de blon­de krøl­ler blev hun el­lers af man­ge spå­et en loven­de kar­ri­e­re som Hol­lywood-su­per­stjer­ne.

Så­dan gik det imid­ler­tid ik­ke, og den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler har si­den­hen de­di­ke­ret sit liv til sin blog ’The Kind Li­fe’, hvor hun skri­ver om dy­re­vel­fa­erd, de­ler grøn­ne madop­skrif­ter samt gi­ver råd til at le­ve som ve­ga­ner.

BLÅ BOG Ali­cia Sil­ver­sto­ne, 40 år. Sku­e­spil­ler, for­fat­ter og ak­ti­vist. Op­t­rå­d­te før­ste gang i det ame­ri­kan­ske ro­ck­band Aeros­mit­hs mu­sik­vi­deo ’Cryin’ i 1993. Brød igen­nem som sku­e­spil­ler i fil­men ’Clu­e­less’ fra 1995. Har spil­let med i ’Bat­man & Ro­bin’ fra 1997 og har i en år­ra­ek­ke lagt stem­me til teg­ne­se­ri­en ’Bra­ce­face’ fra 2001-2003. Har ud­gi­vet den ve­gan­ske ko­ge­bog ’The Kind Di­et’ og skri­ver re­gel­ma­es­sigt på sin blog ’The Kind Li­fe’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.