Ka­nye West af­ly­ser tur­né

BT - - TV/RADIO -

Den ame­ri­kan­ske rap­per Ka­nye West har man­dag af­lyst re­sten af sin plan­lag­te tur­né Saint Pablo Tour, op­ly­ser Li­ve Na­tion, der står for den po­pu­la­e­re rap­pers tur­né.

»De føl­gen­de da­to­er på Saint Pablo Tour er ble­vet af­lyst. Bil­let­ter vil bli­ve fuldt re­fun­de­ret in­den for fem til syv hver­da­ge,« skri­ver Li­ve Na­tion på Twit­ter iføl­ge BBC En­tertain­ment og CNN. Den 39-åri­ge rap­per har ik­ke gi­vet no­gen for­kla­ring på af­lys­nin­gen.

Af­lys­nin­gen af he­le Saint Pablo Tour kom­mer efter en tur­bu­lent uge. Ved en kon­cert i Sa­cra­men­to lør­dag nå­e­de pu­bli­kum kun at få tre num­re, før Ka­nye West be­gynd­te at spy spy­di­ge be­ma­er­k­nin­ger mod Fa­ce­book, rap­pe­ren Jay Z, san­ge­r­in­den Bey­on­cé og den de­mo­kra­ti­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­ton.

Un­der en kon­cert tors­dag med­del­te Ka­nye West et for­bav­set pu­bli­kum, at han støt­ter Do­nald Trump.

»Til al­le sor­te: Stop med at fo­ku­se­re på ra­cis­me. Det er ba­re et fak­tum, at vi le­ver i et ra­ci­stisk land,« sag­de Ka­nye West fra sce­nen. Man­dag ud­tal­te hans svi­ger­mor Kris Jen­ner til ma­ga­si­net Extra:

»Han er vir­ke­lig tra­et. Han har haft en op­s­li­den­de tur­né, og det har va­e­ret en trum­me­rum, så han har brug for at hvi­le sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.