Vil­le sni­ge sig til topkamp via toilet

BT - - SPORTEN -

To Man­che­ster Uni­ted-fans for­søg­te at sni­ge sig ind til lør­da­gens Pre­mi­er Le­agu­e­kamp mod Ar­se­nal på Old Traf­ford ved at gem­me sig på et toilet da­gen før. Tan­ken var, at de så kun­ne få gra­tis ad­gang til stor­kam­pen mod Ar­se­nal. Desva­er­re for duo­en blev de om mor­ge­nen lør­dag op­da­get i for­bin­del­se med en ru­ti­ne­ma­es­sig sik­ker­heds­kon­trol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.