CL-fi­a­sko ko­ster dan­sker job­bet

BT - - SPORTEN -

Den dan­ske hånd­bold­tra­e­ner Jan Les­lie er fa­er­dig i den rus­si­ske stor­klub Ro­stov-Don. Klub­ben skri­ver på sin hjem­mesi­de, at par­ter­ne er ble­vet eni­ge om at indstil­le sam­ar­bej­det, efter det står klart, at Ro­stov-Don ik­ke kom­mer vi­de­re til ho­ved­run­den i Cham­pions Le­ague.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.