Sja­el­land­sk tip­per vandt en mil­li­on

BT - - SPORTEN -

En sa­er­de­les dyg­tig tip­per fra Kir­ke Hyl­lin­ge var den ene­ste, der i we­e­ken­den fik al­le tegn rig­ti­ge på Tips13 og kan nu kal­de sig mil­li­o­na­er.

Ved­kom­men­de skul­le end­da kun bru­ge 144 kro­ner for at sik­re sig den sto­re ge­vinst, og op­skrif­ten var et re­du­ce­ret sy­stem med tre halv­gar­de­rin­ger og syv hel­gar­de­rin­ger.

Det var el­lers en kupon, hvor stor­fa­vo­rit­ter som Der­by og Man­che­ster Ci­ty beg­ge vandt, hvil­ket da og­så var Kir­ke Hyl­lin­ge-tip­pe­rens ugar­de­re­de sam­men med Sun­der­land.

Sva­e­rest for tip­per­ne var det at for­ud­se, at Swan­sea vil­le hen­te po­int ude mod Ever­ton, li­ge­som blot 12 pro­cent hav­de fan­get Bour­ne­mouth-sej­ren i Sto­ke – hvor Sto­ke i øv­rigt bra­end­te straf­fes­park – hvil­ket var de to tegn, der hev pra­e­mi­er­ne i vej­ret, og alt­så sik­re­de en mil­li­on kro­ner i ge­vinst til en midtsja­el­land­sk tip­per.

FOTO: AFP

Man­che­ster Ci­tys sejr ude over Crystal Pa­la­ce hjalp Kir­ke Hyl­lin­ge-tip­per til en mil­li­on kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.